Voor de deelname aan de Avondvierdaagse wordt al een geruim aantal jaren een bedrag van € 4,- gevraagd (resp. € 2,- voor één dag meelopen). Deze bijdrage geldt in beginsel voor alle deelnemers.

In de afgelopen jaren is het inschrijfgeld voor de leiding van de groepen slechts door een enkele school/vereniging voldaan. Als Avondvierdaagse hebben we dit in de praktijk toegestaan en werd van de meewandelende leiding geen inschrijfgeld ontvangen.

 

De Avondvierdaagse is een evenement voor jong en oud. Als organisatie proberen we de deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden en slagen er tot op heden in om met het relatief lage inschrijfgeld het evenement te kunnen realiseren. Met de teruglopende subsidie en sponsorinkomsten in relatie tot de toenemende kosten voor onder meer de veiligheid rond het evenement wordt dit echter steeds lastiger. Dit heeft het bestuur doen besluiten om in de toekomst van elke wandelaar het inschrijfgeld te innen, dus ook van de leiding. Daarmee kunnen we het lage bedrag van € 4,- voor vier wandeldagen voor alle wandelaars (niet slechts de scholen) vooralsnog gelijk houden en blijft het evenement voor iedereen (financieel) bereikbaar.

Deze keuze heeft als bijkomend voordeel dat we, gelet op de toenemende veiligheidseisen voor het evenement, ook een reëel beeld verkrijgen van het aantal wandelaars dat aan de Avondvierdaagse deelneemt.

Voorinschrijving op 5 juni 2018

De voorinschrijving voor de 60e Avondvierdaagse vindt plaats op dinsdag 5 juni van 17.00 tot 19.00 uur in zaal Thielen, Kennedyplein.

Let op: anders dan voorgaande jaren wordt ook van de deelnemende leiding van alle groepen inschrijfgeld gevraagd. Voor leiding die gedurende de Avondvierdaagse wisselt c.q. vervangen wordt, wordt slechts éénmaal het inschrijfgeld ad € 4,- voor vier dagen gerekend.


© A4D Avondvierdaagse Venray | Privacyverklaring