Lees hier over de gouden Vierdaagse regels en de jurering.

• Houd de groep bij elkaar.
• De eerste indruk van de groep is belangrijk: zorg dat de groep een groep is.
• Pas het tempo aan als niet iedereen het goed bij kan houden (laat geen 'gaten' in de groep vallen).
• Draag het startnummer altijd vooraan in de groep, zowel aan de voorkant als achterkant goed zichtbaar (zo nodig over de rugtas of jas heen).
• Loop nooit met meer dan 3 personen naast elkaar
• De rijen goed aan laten sluiten
• Draag trots de naam van de school of de vereniging uit
• Laat zien/merken/horen dat je blij bent om mee te doen aan de A4D.
• Breng geen hinder aan andere groepen toe
• Houd afstand van de groep die voor je loopt, ook al is de groep van dezelfde school.
• Breng je eigen groep en anderen niet in (verkeers)onveilige situaties
• Volg de aanwijzingen van de routebegeleiders en verkeerregelaars
• De leiding heeft 'de leiding' en is daar waar nodig is.
• De leiding ALTIJD aan de straatkant. Voor- en achteraan altijd leiding. Daar waar geen verkeersregelaars zijn, is de leiding alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de wandelaars. Denk aan zijstraten in woonwijken.
• Respecteer andermans eigendommen en de natuur.

TIP:

De leiding aan een kant ziet minder rommelig uit. Voorkom dat de kinderen achter de leiding lopen, zodat ze goed kunnen zien en gezien worden.


DE JURERING

De jurering is in handen van minimaal 6 juryleden. Elk jurylid ziet, verspreid over de wandeldagen, alle groepen op de verschillende afstanden. De onderlinge waarderingen verschillen niet of nauwelijks van elkaar. De verschillen in puntenwaardering van de prijswinnaars met de overige deelnemers is vaak van dien aard dat een herziening niet of nauwelijks tot een andere verdeling van de prijzen leidt. In die zin is naar de mening van de organisatie sprake van terechte winnaars.

Natuurlijk is het jammer dat het veelal dezelfde basisschool betreft die als winnaar uit de bus komt en andere scholen hierdoor niet of nauwelijks aan bod komen.
De Stichting Avondvierdaagse heeft begrip voor de teleurstelling en de demotivatie die hierdoor ontstaat. Dit neemt niet weg dat de jurering objectief en betrouwbaar is en de organisatie van de Avondvierdaagse volledig achter de gehanteerde regels staat.


OPROEP

Wat de organisatie wel verontrust zijn de reacties van anderen naar de winnaars. In plaats van de competitie aan te gaan en verbeteringen aan te brengen in het eigen wandelen worden verwensingen naar elkaar geuit. Deze normvervaging baart de organisatie zorgen en komt de sfeer van ons evenement niet ten goede. De Stichting Avondvierdaagse zal zich hier op (moeten) gaan verhouden.

De organisatie staat open voor suggesties waarbij de onderlinge competitie tijdens de wandelvierdaagse gehandhaafd blijft, de motivatie bij eenieder om mee te doen overeind blijft en de harmonieuze sfeer wordt behouden c.q. verbeterd. Met de scholen/ouderverenigingen die met ons mee willen denken komen wij graag in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Avondvierdaagse Venray, Germy Thielen, telefoon 06 – 14625965 of per mail via contact.

 

 

 


© A4D Avondvierdaagse Venray | Privacyverklaring