AVONDVIERDAAGSE 7 TOT EN MET 10 JUNI 2018

Over ruim twee maanden start de 60e Avondvierdaagse in Venray. Iedereen kan deelnemen: jong en oud, alleen of in een kleine dan wel grote groep. De start en de finish van de wandelingen zijn op het Schouwburgplein.

Van donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni kan er 3, 5, 10 of 15 kilometer worden gewandeld. Op zondag is er ook een wandeling van 20 kilometer en omdat het dit jaar de 60e a4d is ,is er eenmalig 30 kilometer mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor vier dagen. Wilt u één dag wandelen dan betaalt u € 2,-. Inschrijven is mogelijk via www.a4d.nl, per mail via contact, of op dinsdag 5 juni van 17.00 tot 19.30 uur in zaal Thielen, Kennedyplein. Ook kunt u hiervoor dagelijks voor aanvang van de wandeling op het inschrijfbureau in de foyer van de Schouwburg terecht.

Voor scholen en verenigingen die deel willen nemen aan de Avondvierdaagse wordt een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 9 april 2017 om 20.00 uur in zaal Thielen, Kennedyplein. Op deze avond zijn de informatieboekjes, affiches en strooifolders verkrijgbaar.

DAGELIJKS VOOR DE START
U kunt elke dag voor de start inschrijven bij het inschrijfbureau in de foyer van de schouwburg.

VOORINSCHRIJVING
Op dinsdag 5 juni van 17.00 tot 19.30 uur vindt in zaal Thielen, Kennedyplein, de voorinschrijving plaats. Groepen die zich inschrijven dienen de volgende gegevens aan te leveren:
➢ Naam van de groep
➢ Aantal deelnemers per groep
➢ Onderbouw/middenbouw/bovenbouw dan wel leeftijdsindicatie
➢ Afstand
➢ Jurering gewenst

U kunt bij voorkeur betalen door het bedrag over te maken op:
IBAN NL76RABO0153952431 van de Stichting Avondvierdaagse Venray bij de Rabobank Horst Venray.
Contant bij de voorinschrijving is ook mogelijk.

INSCHRIJVEN PER MAIL
Voorinschrijving per mail is mogelijk door opgaven via www.a4d.nl of contact vóór 5 juni 2018.
Wilt u deelnemen als groep dan dient u de gegevens aan te leveren:
➢ Naam van de groep
➢ Aantal deelnemers per groep
➢ Onderbouw/middenbouw/bovenbouw dan wel leeftijdsindicatie
➢ Afstand
➢ Jurering gewenst

Het inschrijf formulier kunt u hier downloaden en ingevuld terug sturen naar contact

Let op: als u gebruik maakt van deze mogelijkheid van inschrijving dient het inschrijfgeld eveneens vóór 5 juni 2018 te zijn overgemaakt.
U kunt betalen door het bedrag over te maken op:
IBAN NL76RABO0153952431 van de Stichting Avondvierdaagse Venray bij de Rabobank Horst Venray.

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 4,00 voor 4 dagen
€ 2,00 voor 1 dag

Let op: anders dan voorgaande jaren wordt ook van de deelnemende leiding van alle groepen inschrijfgeld gevraagd. Voor leiding die gedurende de Avondvierdaagse wisselt c.q. vervangen wordt, wordt slechts éénmaal het inschrijfgeld ad € 4,- voor vier dagen gerekend.

Voor scholen en verenigingen die deel willen nemen aan de Avondvierdaagse zijn informatieboekjes, affiches en strooifolders verkrijgbaar.