PRIVACYWETGEVING
De Avondvierdaagse Venray heeft een Privacyreglement Persoonsgegevens opgesteld. Deze kunt u inzien door de klikken op de volgende link

 

Germy Thielen         

Marja Cornelissen              

Gonnie op het Veld

Petro Wester

Marie-Claire Engels

Jos Jacobs

Anita Pelzer

Fea Franssen

Peter Martens

 


GOUDEN AVOND4DAAGSE REGELS

• Houd de groep bij elkaar.
• De eerste indruk van de groep is belangrijk: zorg dat de groep een groep is.
• Pas het tempo aan als niet iedereen het goed bij kan houden (laat geen 'gaten' in de groep vallen).
• Draag het startnummer altijd vooraan in de groep, zowel aan de voorkant als achterkant goed zichtbaar (zo nodig over de rugtas of jas heen).
• Loop nooit met meer dan 3 personen naast elkaar.
• De rijen goed aan laten sluiten.
• Draag trots de naam van de school of de vereniging uit.
• Laat zien/merken/horen dat je blij bent om mee te doen aan de A4D.
• Breng geen hinder aan andere groepen toe.
• Houd afstand van de groep die voor je loopt, ook al is de groep van dezelfde school.
• Breng je eigen groep en anderen niet in (verkeers)onveilige situaties.
• Volg de aanwijzingen van de routebegeleiders en verkeerregelaars.
• De leiding heeft 'de leiding' en is daar waar nodig is.
• De leiding ALTIJD aan de straatkant. Voor- en achteraan altijd leiding. Daar waar geen verkeersregelaars zijn, is de leiding alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de wandelaars. Denk aan zijstraten in woonwijken.
• Respecteer andermans eigendommen en de natuur.
Indien u zich laat jureren gelden de volgende afspraken:

Er staat een 'J' op uw startkaart; De groep bestaat uit minimaal 11 personen.

Het startnummer wordt goed zichtbaar gedragen.VEILGHEID OP DE ROUTES

De medewerkers van de Stichting Avondvierdaagse doen er alles aan om de wandelaars zo veilig mogelijk de routes te laten lopen. Wij vragen daarbij ook de medewerking van de toeschouwers.

Wilt u de wandelaars toejuichen en aanmoedigen? Zorg dan dat u met fiets en/of auto de doorgang voor de wandelaars vrijhoudt en een rustig plaatsje zoekt langs de route. Op deze wijze draagt u bij aan de veiligheid van de wandelaars en uzelf.DATA AANKOMENDE JAREN

62e sditie - 11, 12, 13 en 14 Juni - 2020

63e editie - 10, 11, 12 en 13 Juni - 2021 

64e editie - 9, 10, 11 en 12 Juni - 2022

65e editie - 8, 9, 10 en 11 Juni - 2023

66e editie - 6, 7, 8 en 9 Juni - 2024

67e editie - 12, 13, 14 en 15 Juni - 2025

68e editie - 11, 12, 13 en 14 Juni - 2026

69e editie - 10, 11, 12 en 13 Juni - 2027

70e editie - 8, 9, 10 en 11 Juni - 2028