Tijdens de avondvierdaagse van 2017 heeft er een incident plaats gevonden met een van onze verkeersregelaars. Van deze onveilige situatie is destijds aangifte gedaan. Deze week hebben we te horen gekregen dat een aanzienlijk geldbedrag als boete opgelegd is geworden. We zijn blij dat de veiligheid van onze deelnemers en medewerkers serieus wordt genomen.

Voor een kleine beschrijving van de medailles en de kunstenares of kunstenaars klik dan op de medailles.

A4D Venray Medailles  2009 2017

Als bestuur van de A4D willen we graag een documentaire maken voor de 60ste A4D. Hiervoor hebben we veel materiaal nodig, zoals filmpjes foto’s, leuke verhalen of anekdotes.
Hier voor willen we jullie hulp vragen. Wie weet iets van vroeger of heden en is bereid filmmateriaal of foto’s aan te leveren? Wie kent eventueel iemand anders die iets voor ons zou kunnen betekenen? Uiteraard wordt met alle aangeleverde spullen zorgvuldig omgegaan. Er zal worden genoteerd van wie wat is zodat alles weer bij de betreffende eigenaar terugkomt. Verhalen en of foto’s kunt u ook digitaal aanleveren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast bedankt namens het bestuur A4D

Voor de deelname aan de Avondvierdaagse wordt al een geruim aantal jaren een bedrag van € 4,- gevraagd (resp. € 2,- voor één dag meelopen). Deze bijdrage geldt in beginsel voor alle deelnemers.

In de afgelopen jaren is het inschrijfgeld voor de leiding van de groepen slechts door een enkele school/vereniging voldaan. Als Avondvierdaagse hebben we dit in de praktijk toegestaan en werd van de meewandelende leiding geen inschrijfgeld ontvangen.

De Avondvierdaagse is een evenement voor jong en oud. Als organisatie proberen we de deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden en slagen er tot op heden in om met het relatief lage inschrijfgeld het evenement te kunnen realiseren. Met de teruglopende subsidie en sponsorinkomsten in relatie tot de toenemende kosten voor onder meer de veiligheid rond het evenement wordt dit echter steeds lastiger. Dit heeft het bestuur doen besluiten om in de toekomst van elke wandelaar het inschrijfgeld te innen, dus ook van de leiding. Daarmee kunnen we het lage bedrag van € 4,- voor vier wandeldagen voor alle wandelaars (niet slechts de scholen) vooralsnog gelijk houden en blijft het evenement voor iedereen (financieel) bereikbaar.

Deze keuze heeft als bijkomend voordeel dat we, gelet op de toenemende veiligheidseisen voor het evenement, ook een reëel beeld verkrijgen van het aantal wandelaars dat aan de Avondvierdaagse deelneemt.

Voorinschrijving op 5 juni 2018

De voorinschrijving voor de 60e Avondvierdaagse vindt plaats op dinsdag 5 juni van 17.00 tot 19.00 uur in zaal Thielen, Kennedyplein.

Let op: anders dan voorgaande jaren wordt ook van de deelnemende leiding van alle groepen inschrijfgeld gevraagd. Voor leiding die gedurende de Avondvierdaagse wisselt c.q. vervangen wordt, wordt slechts éénmaal het inschrijfgeld ad € 4,- voor vier dagen gerekend.

DE GOUDEN A4D REGELS

• Houd de groep bij elkaar.
• De eerste indruk van de groep is belangrijk: zorg dat de groep een groep is.
• Pas het tempo aan als niet iedereen het goed bij kan houden (laat geen 'gaten' in de groep vallen).
• Draag het startnummer altijd vooraan in de groep, zowel aan de voorkant als achterkant goed zichtbaar (zo nodig over de                                       rugtas of jas heen).
• Loop nooit met meer dan 3 personen naast elkaar
• De rijen goed aan laten sluiten
• Draag trots de naam van de school of de vereniging uit
• Laat zien/merken/horen dat je blij bent om mee te doen aan de A4D.
• Breng geen hinder aan andere groepen toe
• Houd afstand van de groep die voor je loopt, ook al is de groep van dezelfde school.
• Breng je eigen groep en anderen niet in (verkeers)onveilige situaties
• Volg de aanwijzingen van de routebegeleiders en verkeerregelaars
• De leiding heeft 'de leiding' en is daar waar nodig is.
• De leiding ALTIJD aan de straatkant. Voor- en achteraan altijd leiding. Daar waar geen verkeersregelaars zijn, is de leiding                                      alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de wandelaars. Denk aan zijstraten in woonwijken.
• Respecteer andermans eigendommen en de natuur.

TIP:

De leiding aan een kant ziet minder rommelig uit. Voorkom dat de kinderen achter de leiding lopen, zodat ze goed kunnen zien en gezien worden.


DE JURERING

De jurering is in handen van minimaal 6 juryleden. Elk jurylid ziet, verspreid over de wandeldagen, alle groepen op de verschillende afstanden. De onderlinge waarderingen verschillen niet of nauwelijks van elkaar. De verschillen in puntenwaardering van de prijswinnaars met de overige deelnemers is vaak van dien aard dat een herziening niet of nauwelijks tot een andere verdeling van de prijzen leidt. In die zin is naar de mening van de organisatie sprake van terechte winnaars.

Natuurlijk is het jammer dat het veelal dezelfde basisschool betreft die als winnaar uit de bus komt en andere scholen hierdoor niet of nauwelijks aan bod komen.
De Stichting Avondvierdaagse heeft begrip voor de teleurstelling en de demotivatie die hierdoor ontstaat. Dit neemt niet weg dat de jurering objectief en betrouwbaar is en de organisatie van de Avondvierdaagse volledig achter de gehanteerde regels staat.


OPROEP

Wat de organisatie wel verontrust zijn de reacties van anderen naar de winnaars. In plaats van de competitie aan te gaan en verbeteringen aan te brengen in het eigen wandelen worden verwensingen naar elkaar geuit. Deze normvervaging baart de organisatie zorgen en komt de sfeer van ons evenement niet ten goede. De Stichting Avondvierdaagse zal zich hier op (moeten) gaan verhouden.

De organisatie staat open voor suggesties waarbij de onderlinge competitie tijdens de wandelvierdaagse gehandhaafd blijft, de motivatie bij eenieder om mee te doen overeind blijft en de harmonieuze sfeer wordt behouden c.q. verbeterd. Met de scholen/ouderverenigingen die met ons mee willen denken komen wij graag in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Avondvierdaagse Venray, Germy Thielen, telefoon 06 – 14625965 of per mail via contact.