DE A4D EN HET EK VOETBAL

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni zijn de EK-voetbalwedstrijden om 18.00 en 21.00 uur te volgen vanaf een scherm om het Schouwburgplein. Met name op zaterdag tijdens de wedstrijd Nederland – Denemarken wordt bij vertrek en aankomst van de wandelaars extra drukte verwacht op het Schouwburgplein.

Uiteraard heeft de veiligheid van de wandelaars de aandacht van de Avondvierdaagse.

Zo nodig wordt voor de aankomst van de wandelaars uitgeweken naar de andere pleinen. Wandelaar dienen hiervoor de aanwijzingen van de organisatie te volgen.

Verder zijn samen met de horeca, als organisator van de voetbaluitzendingen en de gemeente afspraken gemaakt om de veiligheid te waarborgen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de inzet van extra beveiliging, de inzet van straatcoaches en extra politie.

 


 

AVONDVIERDAAGSE 7 TOT EN MET 10 JUNI 2012

Over twee weken start de 54e Avondvierdaagse in Venray. Iedereen kan deelnemen: jong en oud, alleen of in een kleine dan wel grote groep. De start en de finish van de wandelingen zijn op het Schouwburgplein. Hier zijn op vrijdag en zaterdag tijdens en na de wandelingen de wedstrijden van het EK voetbal te volgen op een groot televisiescherm.

Van donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni kan er 3, 5, 10 of 15 kilometer worden gewandeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor vier dagen. Wilt u één dag wandelen dan betaalt u € 2,-. Inschrijven is mogelijk op maandag 4 juni van 17.00 tot 19.30 uur in de foyer van de Schouwburg of dagelijks voor aanvang van de wandeling.

De starttijden zijn op donderdag tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur. Op zondag 10 juni lopen alle wandelaars als afsluiting mee in het defilé dat om 12.45 uur start vanaf de Helfrichstraat. Het defilé wordt opgeluisterd door muziekkorpsen uit Venray en omgeving.

De Avondvierdaagse valt samen met de start van het EK voetbal. Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni worden de wedstrijden van het EK voetbal uitgezonden vanaf een scherm op het Schouwburgplein. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op zaterdag 9 juni zorgt vast en zeker voor een oranje tintje in menige wandelgroep.

Fietsers worden er op gewezen dat het parkeren van fietsen in het Centrum van Venray aan regels is gebonden. Fietsen kunnen uitsluitend op één van de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald. Daarnaast kan gedurende de Avondvierdaagse gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor ingerichte fietsenstalling op het Gouden Leeuwplein.


Shirts Avondvierdaagse krijgen nieuwe bestemming

In 2010 hebben de medewerkers van de Stichting Avondvierdaagse nieuwe t-shirts en sweaters gekregen. Voor de oude shirts en sweaters is gezocht naar een goede bestemming. Deze is gevonden in Oeganda, in het weeshuis St. Noa’s Family. Op 7 april 2012 overhandigde vice-voorzitter Jos Jacobs de shirts en sweaters aan Wies Hamstra die ze namens het Missieburo in Roermond in ontvangst nam.

Mevrouw Hamstra bedankt de Stichting Avondvierdaagse namens het Missieburo, de kinderen in St. Noa’s Family en haarzelf voor deze gift. De drie zware dozen worden zo vlug mogelijk opgestuurd naar Oeganda.

Een korte reactie van mevrouw Hamstra:

“U zou de gezichtjes eens moeten kunnen zien als de kinderen de shirts krijgen''.

Intussen is er weer veel gebeurd in St. Noa’s, nadat ik er in januari ben vertrokken.

Op de jongensslaapzaal zijn chambrettes gemaakt voor de grotere jongens, zodat ze een beetje meer privacy hebben. Ze zijn hier erg blij mee. De meisjes natuurlijk jaloers, dat wilden zij ook wel. Maar dat is voor hen nog niet direct nodig, want de kleinere en grotere meisjes hebben een aparte slaapzaal. Dus even wachten.

Op Paasmaandag is er bezoek geweest van een groep jongeren uit de parochie van Pater Piet Hooijschuur in Kampala. Het klikte meteen tussen de kinderen. Voor deze jongeren uit de stad was het een hele happening om te zien hoe de jongens en meisjes (130) van St. Noa’s als een grote familie wonen en leven. Ze hebben allemaal een gezellige middag gehad.

Er zijn intussen weer enkele kinderen vertrokken en er zijn weer nieuwe bij gekomen.

Voor de grote watertanks, 3 van 5000 liter, die op een grote stellage staan, moet zo snel mogelijk een nieuwe stellage komen. Alles dreigt naar beneden te komen. Dit is een grote pech, want ook hier kan men het geld maar een keer uitgeven en men zit te springen om een keuken, want nu wordt er gekookt op enkele open houtvuren in een opengebroken varkenshok. Maar de watertanks gaan nu voor, dus de keuken moet maar even wachten tot er weer geld is.

Zo is er elke keer wel weer iets, maar de kinderen kunnen nu wel genieten van de grote hal die vorig jaar is gebouwd. Ze kunnen hier nu eten, dat moest voorheen buiten op de veranda en als het regende op de slaapzaal, huiswerk maken , spelen en dansen. Als U meer wilt lezen over St. Noa’s Family of foto’s wilt zien kunt U kijken op : www.missieburo.nl

Nogmaals een groot dankjewel aan de Stichting Avondvierdaagse Venray.”


 

AVONDVIERDAAGSE 7 TOT EN MET 10 JUNI 2012

Over ruim twee maanden start de 54e Avondvierdaagse in Venray. Iedereen kan deelnemen: jong en oud, alleen of in een kleine dan wel grote groep. De start en de finish van de wandelingen zijn op het Schouwburgplein.

Van donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni kan er 3, 5, 10 of 15 kilometer worden gewandeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor vier dagen. Wilt u één dag wandelen dan betaalt u € 2,-. Inschrijven is mogelijk op maandag 4 juni van 17.00 tot 19.30 uur in de foyer van de Schouwburg of dagelijks voor aanvang van de wandeling.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen wandeling van 20 kilometer mogelijk op zondag.

Voor scholen en verenigingen die deel willen nemen aan de Avondvierdaagse wordt een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 2 april 2012 om 20.00 uur in zaal Thielen, Kennedyplein. Op deze avond zijn de informatieboekjes, affiches en strooifolders verkrijgbaar.

 

 

ATTENTIE  VOOR OVERLASTSITUATIES: GEEN TOETERS, MEGAFOONS E.D.

Veel wandelgroepen in de Avondvierdaagse hebben (WK) toeters, megafoons om hun aanwezigheid te laten horen. Deze geluiden brengen hinder toe aan andere wandelaars en de omgeving. De organisatie van de Avondvierdaagse verzoekt daarom met klem deze geluidsdragers niet te gebruiken.

Het hinderen van andere wandelaars is volgens de Gouden Avondvierdaagseregels niet toegestaan. Het gebruik van de toeters en megafoons valt hier onder. Dit betekent dat de jury hier streng op controleert. De wandelgroepen zijn hiermee dus gewaarschuwd.


GEEN HINDER DOOR TOESCHOUWERS

Veel wandelgroepen ondervinden hinder van toeschouwers die met fietsen en zelfs met auto's de wandelgroepen doorkruisen. Wilt u de wandelgroepen toejuichen of begroeten, doe dit dan zoveel mogelijk langs de route. Houd de wandelroutes zelf vrij voor de wandelaars.
 


 
Germy Thielen Voorzitter Avondvierdaagse

pasfoto germyHet bestuur van de Stichting Avondvierdaagse heeft Germy Thielen - Jenniskens gekozen als nieuwe voorzitter. Germy is sinds 2008 lid van het bestuur. Zij heeft kennis gemaakt met de avondvierdaagse als organiserend ouder van de Foekepot. Germy Thielen woont in Venray en werkt bij de gemeente.

Germy Thielen is met ingang van 2010 door het bestuur gekozen tot nieuwe voorzitter van de Stichting Avondvierdaagse. De functie van voorzitter was een jaar vacant nadat Gonnie Frederix te kennen had gegeven na de 50ste wandelvierdaagse als voorzitter te willen stoppen. In de afgelopen periode heeft Jos Jacobs als vice-voorzitter deze taak waargenomen.

De Stichting Avondvierdaagse organiseert jaarlijks de wandelvierdaagse in Venray. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de 52ste wandelvierdaagse in volle gang. Aan het evenement nemen jaarlijks ruim 3.000 wandelaars deel, voornamelijk kinderen van de basisscholen.